کلاس‌های  آموزش  اطفاء  حریق در  راستای مهار  به موقع  آتش در هنگام بروز

حوادث برای کارکنان شرکت تینا صنعت برگزار شد.دوره آموزشی اطفاء حریق با

هدف ارتقا سطح آگاهی کارکنان و به منظور پیاده‌سازی استانداردهای اعتبار

بخشی با همکاری سازمان آتش‌نشانی در این شرکت برگزار شد. در این دوره

شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با پدیده آتش‌سوزی و رفتارهای مناسب فردی و

گروهی هنگام وقوع حادثه و پس از آن،راهکارهای مقابله با حریق و اطفای آن را

                       نیز بطور عملی فرا گرفتند.