شرکت تینا صنعت مبدل موفق به اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت (ISO) شده است.