شرکت تینا صنعت مبدل موفق به اخذ گرید B از شرکت سازه گستر سایپا شده است.